نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 12 24 36

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده سه فاز مدل BEB-50/14R4T

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,600,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-50/14R6S

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,600,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-50/14R4S

قیمت اصلی 15,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,600,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه سه فاز دمنده مدل BEB-40/12G4T

قیمت اصلی 10,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,700,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-40/12G6S

قیمت اصلی 10,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,700,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-40/12G4S

قیمت اصلی 10,560,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,700,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه سه فاز دمنده مدل BEB-31/10A4T

قیمت اصلی 6,270,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,770,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-31/10A6S

قیمت اصلی 6,270,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,770,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه سه فاز دمنده مدل BEB-25/7A4T

قیمت اصلی 5,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-31/10A4S

قیمت اصلی 6,270,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,770,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-25/7A6S

قیمت اصلی 5,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه دمنده مدل BEB-25/7A4S

قیمت اصلی 5,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,800,000 تومان است.
جنس بدنه فن : فولادی گالوانیزه جنس پروانه فن : آلومینیوم درجه حفاظت فن : IP54 کلاس عایق بندی موتور : B نوع عملکرد موتور : دائم کار