نمایش 1–12 از 38 نتیجه

نمایش 12 24 36

کوره هوای گرم 30 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QEL35

23,942,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 200-600 متر مکعب
 • توان مصرفی: 30000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم پرتابل 60 هزار دوگانه سوز باکدار نیرو تهویه البرز مدل QEDB110

43,720,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل و گاز طبیعی
 • فضای قابل گرمایش : 500-1500 متر مکعب
 • توان مصرفی: 60000
 • گنجایش باک : 100 لیتر
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم پرتابل 60 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل QELB110

40,076,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 500-1500 متر مکعب
 • توان مصرفی: 60000
 • گنجایش باک : 100 لیتر
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 60 هزار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل QED110

40,076,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی و گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 500-1500 متر مکعب
 • توان مصرفی: 60000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 60 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل QEG110

36,642,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • فضای قابل گرمایش : 500-1500 متر مکعب
 • توان مصرفی: 60000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 60 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل QEL110

34,976,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 500-1500 متر مکعب
 • توان مصرفی: 60000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم پرتابل 70 هزار دوگانه باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2EDB120

62,977,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی و گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 700-2000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 70000
 • باک گازوئیلی : 100 لیتر
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم پرتابل 70 هزار گازوئیلی باکدار نیرو تهویه البرز مدل 2ELB120

56,211,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 700-2000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 70000
 • باک گازوئیلی : 100 لیتر
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 70 هزار دوگانه سوز نیرو تهویه البرز مدل 2ED120

46,842,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی و گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 700-2000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 70000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 70 هزار گازی نیرو تهویه البرز مدل 2EG120

42,679,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • فضای قابل گرمایش : 700-2000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 70000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 70 هزار گازوئیلی نیرو تهویه البرز مدل 2EL120

41,221,000 تومان
 • نوع سوخت : گازوئیل
 • فضای قابل گرمایش : 700-2000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 70000
 • گارانتی: 12 ماهه

کوره هوای گرم 200 هزار فن آکسیال افقی نیرو تهویه البرز مدل (گازی)HAV200

160,306,000 تومان
 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • فضای قابل گرمایش : 2500-5000 متر مکعب
 • توان مصرفی: 200000
 • خروجی هوای گرم : یک طرفه
 • گارانتی: 12 ماهه