در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 12 24 36

پمپ لجن کش 20 متری دو اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی فلوتردار توان تک مدل TPD 20/6F

16,580,000 تومان
20 متری، تکفاز، فلوتر دار آلمانی اصل مصرف انرژی پایین ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد    

پمپ کفکش 12 متری دو اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی فلوتردار توان تک مدل TPD 12/6 F

14,850,000 تومان
12 متری، تکفاز فلوتر دار آلمانی اصل مصرف پایین انرژی ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد

پمپ لجن کش 20 متری سه اینچ تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار توان تک مدل TPD 20/8F

19,250,000 تومان
20 متری، تکفاز فلوتردار مصرف پایین انرژی دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد ضد آب تا عمق 20

پمپ لجن کش 20 متری سه اینچ سه فاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 20/8/3PH

17,550,000 تومان
20 متری، سه فاز ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد مصرف انرژی پایین

پمپ لجن کش 20 متری سه اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 20/8

17,550,000 تومان
20 متری، تکفاز مصرف پایین انرژی دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد ضد آب تا عمق 20

 پمپ لجن کش 12 متری سه اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی فلوتردار توان تک مدل TPD 12/8F

16,600,000 تومان
12 متری، تکفاز فلوتر دار آلمانی اصل مصرف پایین انرژی دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد ضد آب تا عمق 20

پمپ لجن کش 12 متری سه اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 12/8

15,800,000 تومان
12 متری، تک فاز مصرف پایین انرژی دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد ضد آب تا عمق 20

پمپ لجن کش 20 متری دو اینچ سه فاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 20/6/3PH

15,600,000 تومان
20 متری، سه فاز مصرف انرژی پایین ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درحه سانتی گراد  

پمپ لجن کش 20 متری دو اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 20/6

15,600,000 تومان
20 متری تکفاز مصرف انرژی پایین ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد    

پمپ کفکش 12 متری دو اینچ تکفاز پروانه نیمه بازچدنی توان تک مدل TPD 12/6

14,000,000 تومان
تکفاز،12 متری پروانه نیمه باز چدنی مصرف پایین انرژی ضد آب تا عمق 20 دمای مناسب 40 درجه سانتی گراد